Elektroinstalační práce.
Montáže, opravy a zkoušky
vyhrazených elektrických zařízení.